PRZYCHODNIA NZOZ ZDROWIE
Od 2.01.2018r. Roztoka
i Dobromierz
połączyły się w jedną przychodnię


 

RODO - OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

ZDROWIE Sp. z o.o.

ul. Jana Pawła II 3, 58-173 Roztoka

Wszelkie pytania dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych („dane”) należy kierować do inspektora ochrony danych w ZDROWIE Sp. z o.o., Roztoka na adres email: sekretariat@nzozzdrowie.com.pl lub na adres pocztowy:

Inspektor ochrony danych

ZDROWIE Sp. z o.o.

ul. Jana Pawła II 3, 58-173 Roztoka

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie przepisu art. 6 pkt 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L nr 119 str. 1), zwane dalej jako „RODO”, w prawnie usprawiedliwionym interesie Administratora Danych jakim jest udzielenie odpowiedzi na zapytanie związane ze świadczeniem usług przez ZDROWIE Sp. z o.o.

 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, związane ze świadczeniem usług przez ZDROWIE Sp. z o.o. z zastrzeżeniem, że okres przetwarzania danych osobowych może zostać

każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą mieć związek, z realizacją celu przetwarzania danych osobowych lub jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla celowego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami strony przeciwnej, co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes administratora danych.

 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

 

Ponadto ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.

 

Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane - odbiorcom danych świadczącym na rzecz administratora usługi prawnicze, informatyczne, pocztowe, kurierskie, medyczne (laboratoria, inne placówki służby zdrowia) oraz do NFZ i ZUS. Poza wskazanymi podmiotami, Pani/Pana dane mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym do tego na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

foto


ZDROWIE Sp. z o.o.

ul. Jana Pawła II 3
58-173 Roztoka

REJESTRACJA ROZTOKA
tel. 74/850 91 79

e-mail: sekretariat@nzozzdrowie.com.pl

filia 1:

ul. Kościelna 4
58-150 Strzegom

REJESTRACJA STRZEGOM
tel. 74/649 22 77

e-mail: sekretariat@nzozzdrowie.com.pl

filia 2:

Kościuszki 4
58-170 Dobromierz

REJESTRACJA DOBROMIERZ
tel. 74/858 61 10

e-mail: sekretariat@nzozzdrowie.com.pl

filia 3:

Wierzbno 1a
55-216 WIERZBNO

REJESTRACJA WIERZBNO
tel. 71/301 48 66

e-mail: wierzbno@nzozzdrowie.com.pl

NIP: 8842748275

REGON: 02174214

KRS: 0000467595

Kapitał zakładowy: 5 000,00 zł


godziny pracy:

PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK

OD 08.00 DO 18.00

 

RODO - obowiązek informacyjny